Vangstseizoen

   

Jaarlijks kan er maar enkele weken op de haring voor de Hollandse Nieuwe worden gevist.

Vangstseizoen: 
Het vangstseizoen van de haring is curiaal voor een goede Hollandse Nieuwe. Ieder jaar doorloopt de haring een cyclus. In de wintermaanden eet de haring niet of nauwelijk en vermagert sterk. In het voorjaar, wanneer het water opwarmt, begint plankton (het voedsel van de haring) te groeien. In grote scholen (groepen) gaat de haring op zoek naar plankton om zich van begin april tot mei vet te eten. De haring groeit en het vetgehalte stijgt tot boven de 20%. Uiteindelijk kan een kwart van het gewicht bestaan uit vet. Als de haring vet genoeg is start het vangstseizoen wat doorgaans loopt tot eind juni. Van juli tot en met oktober vormt de haring kuit/hom, wat in november/december wordt afgezet voor de voortplanting van de haring. De bevruchtingvindt buiten de vis om plaats in zee.